Usługi:

Wykonujemy Ekspertyzy i Opinie Techniczne w zakresie:

 

 • wyceny wartości rynkowej pojazdów
 • oceny stanu technicznego pojazdów, w tym określenie czy samochód miał wykonywane naprawy powypadkowe
 • wyceny wartości pojazdu uszkodzonego (tzw. wartości pozostałości)
 • wykonania kosztorysów i kalkulacji napraw powypadkowych
 • weryfikacji kosztorysów i kalkulacji napraw
 • weryfikacji i oceny jakości wykonanej naprawy samochodu
 • weryfikacji wycen i rozliczenia szkód komunikacyjnych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • wstępnej likwidacji szkód komunikacyjnych dla Towarzystw
 • ustalenia danych identyfikacyjnych pojazdu

Uprawnienia:

 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Samochodowego wydane przez Ministerstwo Infrastuktury nr RS001456
 • Biegły Sądowy
 • Certyfikat Rzeczoznawcy Samochodowego TŰVPOL Sp.z o.o. nr 664/15 w zakresie:

- techniki samochodowej
- wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów
- pojazdów zabytkowych

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
  AUTO  CONSULTING nr 1577